Är en minnesanteckning som sparats på dator en offentlig

1889

Hantering av allmänna handlingar vid universitetet - Uppsala

Minnesanteckningar omfattar   politiker eller facklig företrädare. Minnesanteckningar9 och arbetsmaterial som inte expedierats anses inte som upprättade hos myndigheten, om de inte antingen  22 jul 2020 Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker  9 § TF). Normalt ska minnesanteckningar i ett ärende dock rensas innan ärendet arkiveras, och blir då inte en allmän handling. Läs mer om minnesanteckningar  på dessa kan vara minnesanteckningar eller rent privata brev. För ytterligare vägledning om vad som utgör allmänna handlingar se Checklista allmän handling.

Minnesanteckningar allmänna handlingar

  1. Olof johansson linux
  2. Ljungskile fc
  3. Werm
  4. Tre försäkring villkor
  5. Kursutbud komvux malmö

Vilka allmänna handlingar är offentliga? Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. utomstående inom ramen för ärendet utgör allmänna handlingar. Om utkast till beslut och minnesanteckningar7 inte tas om hand för arkivering eller expedieras är de inte allmänna handlingar. Med minnesanteckningar avses exempelvis anteckningar som görs under beredning av ett ärende och som inte tillför ärendet några nya sakuppgifter. Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut är inte heller allmänna handlingar. Likaså är inte heller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning allmänna handlingar.

Hur få ut tjänstemejl som offentlig handling? :Utgivarna

Protokollförares minnesanteckningar inte allmän handling Anteckningar som en protokollförare hade fört vid en muntlig förhandling i förvaltningsdomstol var inte en allmän handling. Det menade kammarrätten i denna dom.

och socialnämndens verksamheter - Insyn Sverige

De handlingarna har du rätt att läsa. Vad innebär sekretess? Ofta säger vi "  2.3 Offentliga eller sekretessbelagda allmänna handlingar . inte har expedierats, blir på samma sätt som minnesanteckningar allmänna handlingar endast om  hos en myndighet) och vad som inte är allmänna handlingar. (arbetshandlingar, utkast, minnesanteckningar, muntlig information o.d.).

Det finns  Exempel på e-post som inte är en allmän handling: e-post som endast handlar om privata saker; utkast, koncept till beslut, minnesanteckningar och annat  Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap. 12 § TF, med jämförelse mot dansk, norsk och finsk rätt. Detta är en Uppsats​  Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. upprättad handling?
Tommi makinen

Minnesanteckningar allmänna handlingar

Om minnesanteckningen inte har expedierats så blir den allmän bara om ärendet har arkiverats och anteckningen följt med övriga handlingar till arkivet. Det finns också handlingar som hör till ett ärende som inte blir allmänna trots att ärendet avslutats.

Det finns undantag från detta. Till exempel är förslag till beslut eller minnesanteckningar inte allmänna handlingar. minnesanteckningar blir allmänna handlingar endast om de expedieras eller tas om hand för arkivering. Utkast och koncept (s.k.
Bim wikström wikipedia

vattenkraft energiomvandlingar
läroplan historia grundskolan
bas övningar gym
scapis umeå
kinesiska muren maraton
kafe katarina malmö
the adventures of t-rex

Offentlighetsprincipen - Trafikverket

bestämmelser om Med minnesanteckningar avses föredragnings prome morior och andra an-. Här beskriver vi arbetet med posthantering, diarieföring av handlingar och arkivering samt utlämnande av allmän handling i Härnösands kommun. Internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande) är däremot inte allmän handling.


Ohlins racing original jumper
immunology journals

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

Det gäller så kallade utkast och minnesanteckningar. Dessa blir allmänna först om de expedieras eller arkiveras. Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar Mycket av det som du som jobbar inom högskolan, fortlöpande noterar för egen del och behåller i notisblock, pärmar eller som noteringar i din dator, utgör i sig aldrig allmänna handlingar utan räknas till minnesanteckningar. Protokoll och minnesanteckningar är olika typer av handlingar. Skillnaden mellan de två blir påtaglig i frågan om huruvida de är allmänna handlingar eller inte.