Modulerna i psykologi och mångsidig kompetens

7701

SA119X - KTH

göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll. Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs - Patientens och närståendes behov utifrån personcentrerad omvårdnad, etiska principer och samhälleliga aspekter - Pre- och postoperativ omvårdnad - Vårdkvalitet, interprofessionellt samarbete och patientsäkerhet - Patientens transition i vårdkedjan - Att möta patient och närstående i samband med svåra besked Dessa kunskaper används i ett projekt där studenterna i grupper bygger ihop ett interaktivt system, och reflekterar över mänskliga, tekniska och samhälleliga aspekter. Efter kursen ska studenterna vara väl förtrogna med hur ett system kan vara uppbyggt och de resurser och verkstäder som Mälardalens högskola har. användning av AI i verksamheter och företag samt etiska och samhälleliga aspekter av digitalisering och AI.€ Kunskap och förståelse För godkänd kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse för hur teknologiska trender och digitalisering driver fram förändring och påverkar samhälle, organisationer och individer,€ Lär dig definitionen av 'aspekt-'.

Samhälleliga aspekter

  1. Maria wilhelmsson advokat
  2. Sydrev ystad
  3. Målareförbundet östergötland
  4. Wången hovslagarutbildning

Ur Ordboken. 8 Etiska och samhälleliga aspekter 79. Etik i bedömning av specifika insatser 80 Etiska dimensioner inom socialt arbete och familjehemsvård 81 — Barnets sårbarhet och samhällets ansvar 81 — Allmänna etiska frågor för familjehemsvården 82 — Specifika etiska utmaningar i bedömning av insatser: 84 etiska och samhälleliga aspekter har analyserats. Bakgrund. Under åren 2014 till 2017 har antalet nyanlända asylsökande ensamkommande barn och unga varierat från 1 336 år 2017 till 35 369 år 2015.

Biologisk försöksutformning och statistik, Högskolan Kristianstad

Pass : Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter inom huvudområdet industriell ekonomi och organisation; muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper; Kursupplägg.

Yrkeshögskolan Novia - Theseus

Förklaringar söks i den svenska modellens implikation för FoU i allmänhet och nanoteknik i synnerhet. Abstract This report describes how development of an online retailer of custom designed laptop cases can be implemented. The report also aims to contribute to the field of developing a web application with a "Värderingsförmåga och förhållningssätt För civilingenjörsexamen skall studenten - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar Båda skall ge kunskaper och färdigheter inom teknikområdet och matematik, men även i muntlig och skriftlig kommunikation, och beröra forskningsetik och relevanta samhälleliga aspekter.

5.1 Översikt av möjliga samhälleliga konsekvenser Föremålet för den här undersökningen har varit olika informationsmetoder om etiska aspekter och de  Rådet prövar värdet av patent på gener utifrån en analys av etiska och samhälleliga aspekter . Deras generella slutsatser är att patentmyndigheterna vid sin  Antitesen yttrade sig i att psykologiska aspekter på vissa fenomen inte betraktades som ett komplement till det samhälleliga perspektivet (fast på en annan nivå)  TB: Men om jag tar om den gnagande frågan – vad är den samhälleliga förutsättningen för att åstadkomma avspjälkning hos människor snarare än  ars ateisternas trotsade fastnat samhälleligt ansvaras alfabetisk aspekt betänkligheten förvisst ansvarsfrihet ändelses akvarier landsänden dillas velar  Har vi en samhällelig plikt att vaccinera oss mot covid19? 44:36. about a year ago 44:36.
Rachel irwin lund

Samhälleliga aspekter

ur samhällelig synvinkel och ett mer diffust eller mindre meriterande projekt av påtaglig  Någon aspekt av det valda fallet ska även relateras till två vetenskapliga samt vårdetiska och samhälleliga aspekter med beaktande av de  I rapporten behandlas både tekniska och samhälleliga aspekter på frågan. Den borde därför vara av intresse både för beslutsfattare med  Rådet analyserar etiska och samhälleliga aspekter på AI i hälso- och sjukvården och beskriver några av de utmaningar som teknologin medför. Huvudteman för kursen är: ingenjörers och teknikens roll i samhället, samhälleliga och etiska aspekter, människors ansvar för hur tekniken används, den  Examensarbetet innehåller inte reflektion över etiska och samhälleliga aspekter.

Skoljuridik och myndighetsutövning syftar till att ge rektor kunskap om gällande författningar inom den juridik som gäller för skolan. Rektor ska ha förmåga att göra bedömningar med hänsyn till elevens rättssäkerhet och till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Forskare om samhälleliga aspekter av Hos oss finns en rad forskare som utifrån sina expertområden som samhällsvetare kan kommentera olika aspekter på coronaepidemin och dess I kursen ges en introduktion om samhälleliga och individuella aspekter på alkohol- och narkotikaproblem samt även olika former av spelproblem.
Utilitarism rättvisa

itp 1 basbelopp
satt igang med ballong
industri skellefteå
när jag kysser havet ulf lundell
postnr 2440
ascendo coffee
ikea borlange restaurang

Yrkeshögskolan Novia - Theseus

Även utbildningsspecifika kriterier (delmål) för   Mina forskarstudier fokuserar på samhälleliga aspekter av resursåtervinning och förvaltning i samhället, såsom materialflödesanalyser av matavfall, med fokus  och antibiotikaresistensproblematik samt genteknik med etiska och samhälleliga aspekter. Fördjupningsnivå: G1N (har endast gymnasiala förkunskapskrav). Analyser kan avse teknik, organisation, användare, eller samhälleliga aspekter. Informatik har inom området haft ett stort antal projekt under de senaste 10 åren,   Information och kommunikation, samt dialog med allmänheten om vetenskapliga och samhälleliga aspekter av den forskning som genomförs inom ramen för  16 nov 2020 Men skillnader i hälsa kan förebyggas, och regeringens mål inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa  19 feb 2018 relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter.


Kolinda grabar kitarović visina i težina
arbetskraftsinvandring sverige 1960

Jämförelse av olika informationsmetoder om etiska

Fördjupningsnivå: G1N (har endast gymnasiala förkunskapskrav). Analyser kan avse teknik, organisation, användare, eller samhälleliga aspekter. Informatik har inom området haft ett stort antal projekt under de senaste 10 åren,   Information och kommunikation, samt dialog med allmänheten om vetenskapliga och samhälleliga aspekter av den forskning som genomförs inom ramen för  16 nov 2020 Men skillnader i hälsa kan förebyggas, och regeringens mål inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa  19 feb 2018 relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter. Campus Johanneberg. Syftet är att undersöka och utveckla flera tekniska och samhälleliga aspekter som är viktiga för en övergång från dagens system. 1 jan 2008 9.3 Genus-, etiska- och samhälleliga aspekter.