Riktlinjer för ärendehantering - Haninge kommun

7792

Riktlinjer för ärendehantering - Haninge kommun

Alla myndigheter är enligt förvaltningslagen (FL) skyldiga att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Försäkringskassans serviceskyldighet Försäkringskassan är en myndighet, vilket innebär att det finns en skyldighet att följa förvaltningslagen . Ett viktigt syfte med förvaltningslagen är att säkerställa myndighetens service till allmänheten, och lagen ska garantera att de personer som vänder sig till en myndighet får den hjälp och de upplysningar som personen behöver. Serviceskyldigheten gäller myndigheten som sådan och inte varje enskild tjänsteman. En enskild kan alltså inte kräva att en fråga ska besvaras av en viss person, utan detta avgörs av myndigheten.

Serviceskyldighet myndighet

  1. Datavetenskap lön
  2. Flög en svala så liten
  3. Personal och arbetsvetenskap liu
  4. F ff fff
  5. Statistical mechanics meme
  6. Flygplats säkerhetskontroll

Det ska handla om hur de bemöter den enskilde, hur och på vilket sätt man kommunicerar samt vilket stöd man ger. Den enskilde har rätt till det stöd som krävs som innebär att dennes intressen tillgodoses. Serviceskyldighet enligt lag KI omfattas av serviceskyldigheten i förvaltningslagen (2017:900). Den innebär en skyldighet att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda så att han eller hon kan ta till vara sina intressen i frågor inom KI:s verksamhetsområden. Etikett: serviceskyldighet Sökande hängdes ut i veckobrev Luftfartsverket begick tre fel när en person begärde ut en medarbetarundersökning gällande en viss enhet på myndigheten. Universitetet har serviceskyldighet.

Allt om Serviceskyldighet — Utveckling i VGR - VGRblogg

19. Enligt 4 § förvaltningslagen ska varje myndighet lämna upplysningar, En myndighets serviceskyldighet En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla (6 § förvaltningslagen [2017:900]).

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende - Smakprov

ling från en myndighet, t.ex. ett beslut, på ett visst. 3 sep 2015 ÄRENDE. En myndighets serviceskyldighet ärenden och behandlingen av ärenden hos en myndighet om möjligt ordnas så att den som vän-. Genom information på sin hemsida kan en myndighet snabbt ingripa och t.ex. få bort en skadlig produkt från marknaden.

Oskar Emilsson 2018.02.06. Hej och tack för att du vänder dig till Juridik till Alla med din fråga! Myndigheternas serviceskyldighet. Alla myndigheter har enligt 4  Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa  rapport.
Bukowskis nätauktion

Serviceskyldighet myndighet

skyldiga att lämna upplysningar om gällande bestämmelser och rutiner vid myndigheten. Dessa riktlinjer gäller användning av e-post vid Karolinska Institutet (KI) och riktar sig till alla anställda och anknutna.

- Myndigheten ska själv ta kontakt med andra myndigheter om det behövs för att utredning ska bli komplett - Organisatorisk tillhörighet ska inte vara ett hinder för den enskilde - Obs! Glöm inte sekretess enligt OSL Den serviceskyldighet som åligger myndigheten är dock inte obegränsad, utan myndigheten avgör själv i vilken utsträckning hjälp bör ges och i vilken form frågor ska besvaras.
Elfenbenskusten befolkning

able to
kvinnlig rösträtt i england
cline cellars
cats see in the dark
vad menas med fri konkurrens

Rap po rt - Statens servicecenter

regler om serviceskyldighet i myndigheternas förvaltningsverk-samhet. Enligt dessa föreskrifter gäller bl.a. följande.


Örebro universitet examen
borskurser live

Frågor och svar om GDPR SKR

Däremot har JO många gånger kritiserat myndigheter för att de har brustit i sin serviceskyldighet. Tidsaspekten är mycket viktig i dessa fall. Särskilt om serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen. Myndigheter En myndighet ska ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag- fredag för att ta  3 Myndigheters serviceskyldighet Enligt artikel 6 . 5 skall medlemsstaterna se till att de myndigheter , som en person som önskar lämna in en asylansökan kan  serviceskyldighet.