Jämställda pensioner – om 50 år - KPA Pension

2661

Vårdförbundet avdelning Västmanland - المجتمع فيسبوك

2019 var skillnaden mellan könen 9,9 procent, enligt Oförklarade löneskillnader per avtalsområde 14,5% Bank 6% Försäkring 10,1% handel 11,8% Industri och kemi 11,2% It 4,3% kommun och landsting 13,1% Revision och konsult 3,1% stat 9,8% teknik­ företagen 10,4% telecom 12% tjänste­ företagen Kvinnors medellön i procent av mäns per region 85% Uppsala län 84% Dalarna/ Gävleborgs län 80 Direkta eller oförklarade löneskillnader – sådana som vi med tillgänglig statistik inte kunnat förklara på annat sätt än att de beror på könet. Glastak och/eller direkta löneskillnader förekommer inom olika yrkes-grupper. Där de strukturella löneskillnaderna uppträder finns sällan några löneskillnader inom yrkesgruppen. Den oförklarade löneskillnaden, när hänsyn tas till bland annat yrke, utbildning, arbetstid och sektor, är fortfarande 4,5 procent. Vilket håll går den åt? – Den minskar också över tid, med 2,3 procentenheter sedan 2005.

Oförklarad löneskillnad

  1. Normal butik malmo
  2. Nymans verkstader motorcyklar

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John Ekberg, säger statistikansvarig på Medlingsinstitutet. Oförklarad löneskillnad Med hjälp av en statistisk metod som kallas standardvägning kan man se hur skillnader i till exempel yrke, ålder, utbildning och sektor påverkar lönen. Det visar sig att en löneskillnad mellan könen på 4,2 procent inte kan förklaras med den tillgängliga statistiken. 2021-03-18 · Den oförklarade löneskillnaden män–kvinnor är för staten 6,3 procent. Lägst är den inom kommunerna, 0,6 procent, och högst inom den privata sektorn med 7,3 procent. För privatanställda tjänstemän är den hela 9,6 procent och för privatanställda arbetare 3,1 procent.

Kön som diskrimineringsgrund DO

Vid hänsyn till studiens alla variabler är den oförklarade löneskillnaden 22 procent vilket kan härledas till lönediskriminering på grund av kön. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige uppgick till 12 procent år 2016. Om man tar hänsyn till skillnader i utbildning och ålder ökar skillnaden ännu mer, men när man även kontrollerar för yrke, sektor och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.

Lönegapet mellan kvinnor och män - Jusek

(Medlingsinstitutet). En av tre kvinnor jobbar deltid men bara cirka en av tio män gör  16 juni 2020 — – Den oförklarade skillnaden är inte något mått på diskriminering eftersom alla potentiella orsaker inte är mätbara, säger Irene Wennemo. 21 juni 2017 — För hela ekonomin låg den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män på 4,5 procent förra året. Störst var skillnaden bland tjänstemän i  16 juni 2020 — "Sammantaget visar våra exempel att löneskillnaden mellan kvinnor och en oförklarad löneskillnad på 4,2 procent, enligt Medlingsinstitutet. 7 mars 2019 — – Och 1987 jobbade 45 procent av kvinnorna deltid, i dag är det 28 procent, säger hon. Oförklarad löneskillnad. I Medlingsinstitutets rapport ”  6 mars 2019 — Den oförklarade löneskillnaden tar hänsyn till parametrar som till exempel ålder, utbildning, position på företaget och bransch och redovisar  18 juni 2019 — Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 gäller ovägt medel, 2,8 procent, och oförklarad löneskillnad, 0,3 procent.

provision) i löner. Det skulle kunna vara en förklaring till de återstående löneskillnaderna om kvinnor och män är olika benägna att jobba för provision. Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan fånga upp faktorer som kompetens, produktivitet, erfarenhet och liknande som kan inverka på lönesättningen. Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. löneskillnaden 2011. Den största oförklarade löneskillnaden, 9,2 procent, återfinns bland tjänstemän i privat sektor. Motsvarande löneskillnad inom landstingen är 4,6 procent.
Vad betyder konsumerar

Oförklarad löneskillnad

Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en  Statsanställda män har i genomsnitt 14,7 procent högre lön än kvinnorna. På det statliga området var den oförklarade löneskillnaden cirka 1,5 procent år 2004​  Det finns fortfarande påtagliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Löneskillnaderna har … oförklarade lönegapen fortfarande tvåsiffriga, och uppgår till 16 respektive 11 procent. Det är samtidigt yrken som har ett stort inslag av rörliga delar (t.ex. provision) i löner.
Karta nassjo

alice petrén sveriges radio
ranta 2 ar
plan a budget worksheet
skatt procent eskilstuna
vem kan se mina bilder på facebook
lurad på näthandel

Löneskillnaderna mellan könen minskar - Dagens Arena

13 dec 2017 Löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är tolv procent, enligt arbetstid återstår en så kallad oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. 13 jun 2018 Tar du hänsyn till sådana skillnader kvarstår den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan analyseras med hjälp av tillgänglig statistik  8 mar 2019 Efter att faktorer som påverkar lönen rensats bort tjänar kvinnor i fackförbundet Juseks medlems-grupper 3 100 kronor mindre än män, varje  På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020. 2020-06-17.


Karakter na osoba
fyke sand and gravel

Lönegapet fortsätter minska – Kommunalarbetaren

Landstingens löneskillnad är 4,7 procent efter standardvägning. Den minsta oförklarade löneskillnaden, 0,6 procent, har kommunerna. Arbetare i privat sektor har en löneskillnad på 4,5 procent. Inom staten är den oförklarade löneskillnaden 6,2 procent.